Standing Concentration Curl – Đứng cuốn tạ tập trung

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Standing Concentration Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập đứng cuốn tạ tập trung này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

  • Nhóm cơ chính: Bắp tay trước
  • Nhóm cơ liên quan: Cẳng tay
  • Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt
  • Cấp: Mới
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

  1. Cầm tạ đôi trong một bên tay, nghiêng tới trước. Cho phép tay cầm tạ vuông góc với mặt đất, khuỷu tay hướng ra. Đây là vị trí bắt đầu.
  2. Co khuỷu tay để cuốn tạ lên, giữ tay trên cố định. Tại điểm cao nhất siết cơ bắp tay trước và ngưng lại.
  3. Hạ tạ đôi xuống trở lại vị trí bắt đầu.
  4. Lặp lại cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

dung_cuon_ta_tap_trung_1 dung_cuon_ta_tap_trung_2

Đăng Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị.